JDU.mn Monfamily - Хүүхдийн шүдний эмчилгээ
JDU.mn Monfamily - Хүүхдийн шүдний эмчилгээ
JDU.mn Monfamily - Хүүхдийн шүдний эмчилгээ

Monfamily - Хүүхдийн шүдний эмчилгээ

Сүүн шүдний цөгцийг металл бүрээсээр бүрэх:

-Үүдэн шүдний цагаан бүрээс /нэг шүд/ - 50,000₮

-Араа шүдний бүрээс /нэг шүд/ - 85,000₮

Хэл, уруулын хөвч уртасгах - 30,000₮

Сүүн шүд авах /нэг шүд/ - 20,000 - 35,000₮

Сүүн шүдний зай баригч /нэг шүд/ - 150,000₮